bez kostiju


bez kostiju
• boneless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kr̀tina — ž jestivo meso bez kostiju; mekač, pupa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rolšunka — rȍlšūnka ž <D L i> DEFINICIJA reg. suhomesnati proizvod, šunka bez kostiju smotana u valjkasti oblik ETIMOLOGIJA njem. Rollschinken …   Hrvatski jezični portal

  • krtina — kr̀tina ž DEFINICIJA jestivo meso bez kostiju; mekač, pupa …   Hrvatski jezični portal

  • galatina — galàtīna (galàntīna) ž DEFINICIJA jelo pripremljeno od komada mesa bez kostiju (odojak, teletina, perad), nadjeva, u vlastitoj hladetini ETIMOLOGIJA tal. galantina …   Hrvatski jezični portal

  • kost — kȏst ž <I kȍsti/kȍšću, N mn kȍsti, G kòstī/kòstijū> DEFINICIJA 1. tvrdi dio tijela od kojeg se sastoji skelet [ključna kost; bedrena kost] 2. (mn) a. tijelo b. trup, prsni koš [pasti na kost] SINTAGMA riblja kost uzorak (tkanine, na… …   Hrvatski jezični portal

  • žèna — žèn|a ž 〈V žȅno, G mn žénā〉 1. {{001f}}odrasla osoba ženskog spola; žensko 2. {{001f}}razg. bračni drug ženskog spola; supruga [moja ∼a (u predstavljanju u građanskom društvu smatra se jednako prikladnim kao »moja supruga« među slabije poznatim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kôst — ž 〈I kȍsti/kȍšću, N mn kȍsti, G kòstī/kòstijū〉 1. {{001f}}tvrdi dio tijela od kojeg se sastoji skelet [ključna ∼; bedrena ∼] 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}tijelo b. {{001f}}trup, prsni koš [pasti na ∼] c. {{001f}}posmrtni ostaci onoga koji je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rèbro — rèbr|o sr 〈N mn a, G rebárā〉 1. {{001f}}anat. jedna od dvanaest pari vitkih kostiju, vezanih za kralježnicu, koje čine prsni koš 2. {{001f}}planinska kosa; greben, rebar 3. {{001f}}(+ potenc.) a. {{001f}}arhit. poprečna savijena greda u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rebro — rèbro sr <N mn a, G rebárā> DEFINICIJA 1. anat. jedna od dvanaest pari vitkih kostiju, vezanih za kralježnicu, koje čine prsni koš 2. planinska kosa; greben, rebar 3. [i] (+ potenc.)[/i] a. arhit. poprečna savijena greda u konstrukciji… …   Hrvatski jezični portal